söndag 7 augusti 2011

Mina trappor utomhus

Att ha en trädgård som sluttar brant innebär att man behöver bygga trappor lite här och där för att förflytta sig.
  • Jag har en granittrappa - 18 steg - upp till min entré
  • Det finns en gjuten vinkeltrappa i betong - också den 20 steg med vilplan - förflyttning mellan bottenvåningen upp till altanen på södra sidan av huset.
  • Det finns ytterligare en betongtrappa på norra sidan - 18 steg  med vilplan - där trappstegen är gjutna i en form och lagda på varandra.
  • Bakom garaget har jag en trappa (inte riktigt klar ännu) men där trappstegen består av storgatsten och smågatsten.
  • Senaste tillskottet är min trätrappa som tar mig upp i östra slänten där jag har för avsikt att anlägga buskage och rabatter - 20 trappsteg
Mitt senaste tillskott bland trappor är alltså en trätrappa som jag byggt från altanen upp till tomtens högsta punkt. Och främsta orsaken till att denna trappa blev byggd just nu var att jag skulle transportera jord till de övre rabatterna.1. Gjuta första stolpskorna
Det började med att jag gjorde en enkel gjutform där jag gjöt fast två stolpskor. På denna bild syns riktbrädorna jag fäst stolpskorna i för att få rätt vinkel och avstånd. Vinkeln på vagnstyckena blev given efter släntens lutning.

2. Rasvinkel
Slänten består av ren finkornig sand och en och annan liten sten. Det räcker med att en myra kryper i slänten så rasar sanden ned. För att slippa få sand som rasar under trappan ned på altanen så bestämde jag mig för att sätta vanlig natursten under hela trappan.

3. Några trappsteg - lite sten - några trappsteg till ...
Stenarna satte jag i betongpulver blandat med sand för att få dem att ligga kvar. Ett problem jag hade var att det inte gick att gå eller ens röra slänten eftersom sanden då rasade nedåt. Det innebar att jag fick bygga min trappa ett par steg i taget och sedan sätta sten så långt jag nådde. Därefter byggde jag ett par trappsteg till, osv...
4. Stenlagd slänt
Stenarna är satta/staplade så att de låser varandra och de är blandade stora och små för att få stensättningen bra förankrad. Här är en detalj som visar hur kombinationen ser ut. Trappan "svävar" ca 2 dm ovanför stensättningen.

5. Färdig trappa
Den här trappan är lite brant att gå i men den är stadig och fungerar bra att transportera upp jord och växter. Nästa projekt är att försöka plantera växter bredvid trappan som binder resten av slänten.

1 kommentar: