tisdag 28 juni 2011

En baksida

Allt har en baksida - det gäller också mitt hus.
Förhoppningsvis skall även den bli så pass snygg så att den går att visa för vänner och bekanta. Jag ett par timmar varje helg och så många kvällar jag hinner.

  1. Huset färdigbyggt  och vi hade flyttat in. Men så här trist såg det ut 2007. Slänten är som sagt ganska brant och det är bara sand.

 2. Grillplatsen var inte roligare än så här. Man ville inte direkt sitta ute bredvid grillen och äta. Ballkongen var som tur var färdig så där fick vi äta.

 3. Vy från tomtens högsta punkt. Här kan man se ned på vår sandslänt och "bakgård".

4. Här kan man också skymta balkongen som numera är utbyggd.
Som ni ser så insåg vi ganska snart att här går det inte bara att rulla ut en gräsmatta eller plantera blommor. Det krävs lite tankearbete, starka armar, massor med pengar och en hel del tålamod för att få en trädgård som går att använda och som ser OK ut.

5. På bilden ser du hur tomten såg ut i augusti 2010.  Grillplatsen och slänten som ni såg på föregående bilder skymtar uppe till höger. Då hade vi hunnit så långt så stödmurarna på södersidan var byggda och en trappa upp till balkongen gjuten.

6. Här är en bild på stödmuren och grillplatsen så som den ser ut idag. Balkongen är också förlängd med en altan i trä som tar upp en hel del av höjden vilket gör att man inte upplever murarna så höga.

7. Stödmuren är delad för att inte upplevas så hög. Det blev en rabatt på mitten som är i perfekt ståhöjd då man skall vattna och plantera eller rensa ogräs.

8. 130 cm från husgrunden blir det grusgång. På den här bilden håller jag på att gjuta fast smågatsten som kantsten mellan grusgång och det som så småningom skall bli gräsmatta. Längst bort i bilden ser ni den lilla trappan upp till altanen där grillplatsen är.

9. Åt andra hållet - kan man se stensättning under arbete. Jag håller på med smågatsten som bildar kant samt också blir rabattkanter. Längs stenmuren har jag gjutit betongstenar för att underlätta gräsklippningen.
10. Bortersta delen av tomten skall så småningom bli ett lite buskage. Här har jag anlagt en rabatt och satt en spalje. Den här bilden är tagen för en månad sedan.

11. Nu ser hörnet ut så här. Dessvärre har mina två tujor torkat så till hösten får jag hitta på något nytt.

Rom byggdes inte på en dag och det har jag full förståelse för. Allt tar längre tid än man tror. Jag försöker att inte påbörja för många projekt samtidigt utan försöker bli riktigt klar innan jag börjar på nästa - just nu är det just stensättningen på baksidan och trätrappan som har högsta prioritet. Gräsmattan får vänta till hösten. Fram till dess får jag njuta av mina rabatter som jag redan har.

måndag 27 juni 2011

Mera sten och trappor

Bor man på en sluttningstomt så blir det en del trappor - det får man räkna med. Jag håller för det mesta på att kånkar omkring med sten och betong och har inte så mycket tid över till att blogga. Men..., här kommer några bilder från maj/juni-projekten.

Till att börja med vill jag visa en rabatt som jag anlade i höstas strax innan snön kom.
I början på juni kunde jag konstatera att alla blommor och buskar jag planterat tagit sig riktigt bra. Det är vingad benved samt lavendel en cypress och 5 trädgårdspraktry.

Idag tog jag ett kort på samma rabatt - alltså bara tre veckor senare -och kan se att det har vuxit riktigt ordentligt.
Formen på den här rabatten är alltså cirkelformad där grusgången skär in som ett hörn. I mitten har jag gjort en rundel av smågatsten. Orsaken till att det blev så här beror på att det saknades ett par storgatstenar när jag skulle färdigställa kanten till grusgången. De smågatstenar jag fått över fick därför komma till användning.

Men det var ju trappor jag skulle skriva om...!
Mitt pågående projekt är alltså en trätrappa som skall bli ett hjälpmedel att ta sig upp för en sandslänt som är oerhört brant - brantare än rasvinkeln. Det innebär att det inte går att röra slänten med minre att sand rasar.
Här har jag gjort i ordning en gjutform sängst ned vid altanen. I denna betongkant har jag gjutit in två stolpskor.
Att bara bygga trappan kommer att innebära att sanden kommer att sakta men säkert rasa ned på ock över kanten och det vill jag inte. Därför har jag lagt kullersten under trappan och säkrat fast dem genom att blanda cementpulver och sand som jag sedan vattnat.
För att komma upp med stenarna så bygger jag trappan samtidigt. Det kommer att bli ca 17 steg och jag kommer att ta mig upp till tomtens högsta punkt via denna trappa. Men i kväll är det alldeles för underbar sommarkväll och vacker fågelsång så jag har inte hjärta att sätta igång sågen.