söndag 5 februari 2012

Växter i trädgården

Lökväxter
Trädgårdshyacint, Blue Festival  Hyacintus orientalis
Blommning: april - maj
Höjd: 25 cm
Zon: III - IV
Färg: Blå
En av de mest väldoftande av vårlökarna. Trivs bäst i näringsrik trädgårdsjord, gärna på skyddad plats intill husvägg eller liknande. Lökarna planteras gruppvis, 15 - 20 cm djupt och med samma avstånd mellan lökarna.Vintertäck med löv, grov kompost eller torv. Sol och värme krävs för att hyacinterna ska blomma. Torra vårar kan bevattning rekommenderas.Iris Harmony, Regnbågsiris Iris reticulata
Blommning: april
Höjd: 15 cm
Zon: III - IV
Färg: Blå
En trevlig och odlingsvärd sort för låga rabatter, stenpartier och slänter men även för krukor och urnor. Denna låga växt med smala upprättväxande blad har oerhört detaljrik och vacker blomma. Där den finner sig tillrätta bildar den täta bestånd. Utvecklas bäst i soliga lägen och på en något skyddad plats. Plantera löken ca 6 cm djupt.


Botaniska tulpaner (3 sorter), Tarda Dasystemon, Pulchella Little Beuty, Pulchella Little Princess
Blommning: Maj
Höjd: 15 cm
Färg: gul, orange, röd
Köpte en förpackning med dessa tre sorter blandade lökar. Kommer till sin fulla rätt i stenpartier. Utmärkt för förvildning. Planteras i lucker jord.Täck med löv eller ris som skydd mot hård frost.

Frostskador i putsad mur

Neeeejjjjj...., nu har det hänt det som jag fruktade när jag "glömde" täcka muren i höstas. Det har kommit fukt i muren och nu har det frusit.
Det här är den åttonde dödssynden - glöm inte att täcka en putsad mur innan höstens regn och vinterns kyla kommer och spränger sönder. Det grämer mig att jag till och med köpte granitstenarna i höstas som jag skulle limma som topp-täckning men det hela föll på att jag saknade ett förlängningsskaft till stenkapen. Så..., stenarna ligger snyggt staplade i carporten och putsen spricker.
Jag är osäker på hur illa det har frusit men putsen behöver i alla fall knackas ned och sen får jag väl besikta skadan på lecablocken i vår.

Gör om - gör rätt!