måndag 8 augusti 2011

Stödmur av lecablock

De flesta stödmurar på tomten är byggda av Benders Megawall Project. (se bilden nedan)

 De har varit relativt enkelt att stapla dessa block på varandra och de är lätt att lägga dem i mjuka böjar. Vissa murar har blivit väldigt höga men de är fast förankrade med geonät vart tredje varv för att garanterat stå stadigt och inte tryckas utåt av jordmassorna.

Huset är putsat och vitmålat. En del stödmurar byggdes redan av markanläggningsfirman och dessa byggdes med lecablock som sedan putsades. För att få det lite mer enhetligt har vi fortsatt med ett par stödmurar på framtsidan i samma teknik. Dessa murar är lite mer strama och går i zig-zack på båda sidor om entrétrappan.

När huset var nybyggt snickrade vi ihop en provisorisk entrétrappa som vi använde i två år.
Den fyllde sin funktion och familjen och våra besökare fick spatsera upp och ned för denna trappa åtskilliga gånger.

Efter moget övervägande bestämde vi  oss för att ha en rak granittrappa. Det fanns inte så mycket plats över för andra alternativ.

Det var svårt att hitta en kunnig entrepenör som kunde utföra uppdraget. Resultatet blev bra men notan blev dyr. Till höger om trappan byggde samma entrepenör en stödmur i leca-block som vi sedan putsade och motfyllde med grus och jord.
Detta resulterade i en "platå" där vi kunde anlägga en liten gräsmatta.

I år har turen kommit till den vänstra sidan. Motsvarande mur har jag gjort själv utan hjälp av dyr entrepenör. I dagarna har det murats med leca-block och bruk. Det går alltså att läsa sig till hur man skall göra - här finns en användbar länk -  WEBER
Här finns en annan favoritlänk - Nyströmscement

Jag skall väl erkänna att jag inte följt beskrivningarna till punkt och prickar. Jag har bland annat satsat ordentligt på bottenplattan och jag har armerat VARJE varv.

Den nya vänstra muren har fått samma vinkel som den högra muren och planen är att anlägga gräsmatta på samma nivå som den tidigare.
På ovanstående bild kan man se att muren är murad. När bruket torkat (förhoppningsvis imorgon) skall jag putsa muren 2 ggr på insidan, måla den med kall asfalt samt sätta dit platonmatta så att det omöjligt kan tränga in fukt i muren från insidan. När alla dessa moment är gjorda kan jag motfylla med grus och jord och anlägga gräsmatta.
Då jag murade lade jag dubbla armeringsjärn mellan varje rad av lecablock. Detta för att minimera risken för sprickor i framtiden.

söndag 7 augusti 2011

Mina trappor utomhus

Att ha en trädgård som sluttar brant innebär att man behöver bygga trappor lite här och där för att förflytta sig.
  • Jag har en granittrappa - 18 steg - upp till min entré
  • Det finns en gjuten vinkeltrappa i betong - också den 20 steg med vilplan - förflyttning mellan bottenvåningen upp till altanen på södra sidan av huset.
  • Det finns ytterligare en betongtrappa på norra sidan - 18 steg  med vilplan - där trappstegen är gjutna i en form och lagda på varandra.
  • Bakom garaget har jag en trappa (inte riktigt klar ännu) men där trappstegen består av storgatsten och smågatsten.
  • Senaste tillskottet är min trätrappa som tar mig upp i östra slänten där jag har för avsikt att anlägga buskage och rabatter - 20 trappsteg
Mitt senaste tillskott bland trappor är alltså en trätrappa som jag byggt från altanen upp till tomtens högsta punkt. Och främsta orsaken till att denna trappa blev byggd just nu var att jag skulle transportera jord till de övre rabatterna.1. Gjuta första stolpskorna
Det började med att jag gjorde en enkel gjutform där jag gjöt fast två stolpskor. På denna bild syns riktbrädorna jag fäst stolpskorna i för att få rätt vinkel och avstånd. Vinkeln på vagnstyckena blev given efter släntens lutning.

2. Rasvinkel
Slänten består av ren finkornig sand och en och annan liten sten. Det räcker med att en myra kryper i slänten så rasar sanden ned. För att slippa få sand som rasar under trappan ned på altanen så bestämde jag mig för att sätta vanlig natursten under hela trappan.

3. Några trappsteg - lite sten - några trappsteg till ...
Stenarna satte jag i betongpulver blandat med sand för att få dem att ligga kvar. Ett problem jag hade var att det inte gick att gå eller ens röra slänten eftersom sanden då rasade nedåt. Det innebar att jag fick bygga min trappa ett par steg i taget och sedan sätta sten så långt jag nådde. Därefter byggde jag ett par trappsteg till, osv...
4. Stenlagd slänt
Stenarna är satta/staplade så att de låser varandra och de är blandade stora och små för att få stensättningen bra förankrad. Här är en detalj som visar hur kombinationen ser ut. Trappan "svävar" ca 2 dm ovanför stensättningen.

5. Färdig trappa
Den här trappan är lite brant att gå i men den är stadig och fungerar bra att transportera upp jord och växter. Nästa projekt är att försöka plantera växter bredvid trappan som binder resten av slänten.